מלכה שנוולד

ד"ר מלכה שנוולד


Dr. Malkah Shenvald
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • שנוולד, מ' (2021), פירוש מגילת רות (על דרך הנסתר) לר' משה חלאיו: מהדורה ביקורתית ומוערת. בתוך מ' שנוולד (עורכת) זכרה לאהרן – קובץ מחקרים במקרא ובפרשנותו. חולון: מכללת תלפיות

  • שנוולד, מ' (2020), 'מקרא מסורס' (ו'הפוך') בפירוש רמב"ן לתורה ולאיוב, מגדים תשפ"א, עמ' 61¬-92

  • שנוולד, מ' (תשע"ט). מה לבוגר מכללה דתית אקדמית לחינוך ולבית הספר הכללי? . כעת; כתב עת לענייני חינוך חברה ומורשת ד, 211-220

  • שקדי, א' ושנוולד, מ' ודינור, ג' וסמט, ב' ויניב, א (2019). מחקר פעולה ככלי בהכשרת מורים: מבט משווה על מחקרי פעולה בארבע מכללות להוראה, דפים 71, 163- 192.

  • שנוולד, מ' (2018). רציפות הסיפור והזמן בפירוש רמב"ן לתורה, JSIJ - Jewish Studies; an Internet Journal 14

  • שנוולד, מ' (תשע"ח). "ההגיון הכפול" בהכשרת מורים להוראת התנ"ך. כעת; כתב עת לענייני חינוך חברה ומורשת ג, 193-207

  • שנוולד, מ' (תשע"ה). כפל לשון וכפל עניין שבתורה ובאיוב - בפירוש רמב"ן. בית מקרא ס,ב, 213¬-274