אורן כהן זדה

ד"ר אורן כהן זדה


Dr. Oren Cohen Zada
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • כהן-זדה, א', (2023), מהבסיס הצבאי לכיתת הלימוד : נרטיבים של קצינים ונגדים פורשי צה"ל שבחרו בקריירה שנייה בשדה החינוכי, מחקרי הגבעה, כרך י', תשפ"ג, עמ' 15- 35.

  • כהן-זדה, א', (2023), "לא קלה היא דרכנו..." : עבודת צוות "מתוכננת" או "מאולצת" בתפיסתם של מורים ומנהלים בחדרי מורים, כתב עת "שאנן", מכללת "שאנן", כרך כ"ח, תשפ"ג, עמ' 21 – 41.

  • Oren Cohen Zada, Ángeles Bueno Villaverde (2021), Pros and cons of in -service teacher professional development via observation of filmed classes, , HUMAN REVIEW Vol. 10, No. 1, 2021 ISSN 2695-9623

  • Oren Cohen Zada and Ángeles Bueno Villaverde (2022), The Professional Learning Community as a Tool for Collaboration with Heterogeneous Teaching Staff, TIRANT HUMANIDADES EDITA: TIRANT HUMANIDADES, pp 311-331.

  • Judy Goldenberg, Rachel Holtzblat, Idit Pasternak, Oren Cohen-Zada, Bilha Bashan (2021), The "MIT" as a magnet for mentors and interns, Talpiot Academic College, Holon, Israel

  • כהן, זדה, א', (2021), "הפולמוס בגלל מצלמה בכיתה", "עת", כתב עת של המכללה האקדמית "תלפיות".

  • כהן, זדה, א', (2020), "וניצור ביחד עד אין סוף" : קהילות מקצועיות לומדות ככלי לניהול קונפליקטים בחדרי מורים הטרוגניים – כתב עת "שאנן", מכללת "שאנן" .

  • Cohen Zada Oren (2021), “Professional Learning Community as a Tool for Collaboration in Heterogeneous Teachers Rooms", EduSoC Lab, Education, Society and Culture

  • כהן-זדה, א', (2019), רשמים של מורים מקהילות מקצועיות לומדות , "עת" – כתב עת של המכללה האקדמית "תלפיות" .