אסתר כהן סייג

ד"ר אסתר כהן סייג


Dr. Esther Cohen Sayag
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Cohen-Sayag, E., Cohen, N., Fischl, D., Kessler, A. & Dafna, G. (2021) Pedagogical Counselors’ Self-exploration of Writing Feedback on Preservice Teachers’ Teaching Journals. Frontiers of Contemporary Education, Vol. 2, No. 1, 1-21.

  • Haskel-Shaham, I., Cohen-Sayag E., AND Heimann, R. (2021) ‘There is no writing that is writing without teachers.’ Teachers’ Role in the writing process of a seminar paper. L1-Educational Studies in Language and Literature, 20, 1-27.

  • היימן, ר. קורלנד, ח. , השכל -שחם,ע. וכהן-סייג,א. )2017 ) תפיסות של מורי מורים את הקורס הסמינריוני בין גישה חינוכית-פדגוגית לגישה אקדמית . דפים כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, עמ' 155-133.

  • Fischl, D., Kaplan, H., & Cohen-Sayag, E. (2017) Ethiopian pupils: Characteristics of school belonging and social engagement- a case study. In: The online journal of new horizons in Education, TOJNED, pg. 25-32.

  • Cohen -Sayag, E. (2016) Student-teachers Across the Curriculum Learn to Write Feedback. Does it reflect on their writing? The Journal of Effective Teaching. v16 n2