סווטה פיכמן

ד"ר סווטה פיכמן


Dr. Sveta Fichman
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2022

המכון לפסיכוביאולוגיה בישראל

Stuttering and bilingualism: A cross-linguistic perspective

25,000 $

Award icon

שנת המענק: 2020

המכון לפסיכוביאולוגיה בישראל

Stuttering and bilingualism: A cross-linguistic perspective

25,000 $

Award icon

שנת המענק: 2020

מופת

העלת מודעות לגמגום בקרב גננות: מערך בין-שפתי בקרב דו-לשוניים

11,625