שרי שפרגל - בקיש

גב' שרי שפרגל - בקיש


Ms. Sari Shpergel - Bakish
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Kowler, S.M. & Rubin, O.N. & Shpergel, S. 2021. Resilience in Higher Education in Times of Crisis