רינת חלאבי

ד"ר רינת חלאבי


Dr. Rinat Halabi
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • חלאבי, ר. (תשע"ט).הרמנויטיקה והוראת ספרות בבית הספר העל יסודי בישראל: בין תיאוריה למעשה. כעת - כתב עת לענייני חינוך, חברה ומורש, ד, עמ' 178-197.

 • חלאבי, ר. (תשע"ח). הכשרת מורים לשאילת שאלות מטפחות חשיבה בשיעורי מתמטיקה. כעת-כתב עת לענייני חינוך, חברה ומורשת, ג, עמ' 224-239.

 • חלאבי, ר., שנוולד, מ., גולן, ר., אזהרי, נ. (תשע"ז). מרחבי שאילה בלמידה ובהוראה. כעת- כתב עת לענייני חינוך, חברה ומורשת, ב, עמ' 167-183.

 • חלאבי, ר. (2016). המטפורה ככלי לקבלת משוב על הוראה ולמידה בקורסים להכשרת מורים. בתוך וינברגר, י. (עורכת). חינוך בעידן של אי ודאות. רסלינג. עמ' 137-174.

 • Azaria,S., halabi, R. (2015). Empathy and the Caring Classroom: A Study of Student Teachersʼ Attitudes and Emotions,
  במעגלי חינוך, 6, עמ' 182-201 .

 • חלאבי, ר., בהגון, ב. (תשס"ד). דידקטיקה וחשיבה: חינוך לחשיבה ביקורתית ורפלקטיבית במהלך הקניית דרכי הוראה, דפי יוזמה: כתב עת ליוזמות חינוכיות בהכשרת מורים,2, תל אביב: מכון מופ"ת.

 • גולדנברג, ג., חלאבי, ר. (תשס"ג). הערכה של השפעת התערבות לשיפור מיומנות מורים במתן משוב ביום הורים, על אופן מתן המשוב ועל שביעות רצון ההורים משיחת המשוב. דפים: כתב עת לעיון, למחקר ולהוראה בהכשרת מורים, 36. תל אביב: מכון מופ"ת.

 • רז, ד', חלאבי, ר', גולדנברג, ג' (2000). מודל למיון מועמדים ללימודי הוראה במכללת תלפיות. בתוך: י' איזק, ל' כרמיאל, ליבמן, צ' (עורכים), סוגיות בהערכה ובמדידה, 70-86, תל אביב: מכון מופ"ת.

 • גולדנברג, ג., חלאבי, ר. (תשנ"ט). בדיקת תוקף ניבוי להצלחה בהוראה, של מודל חדש למיון מועמדים ללימודי הוראה, דפים: כתב עת לעיון, למחקר ולהוראה בהכשרת מורים, 28. תל אביב: מכון מופ"ת.