המכללה The College

מרגוע 5 ת.ד 261

הוד השרון

mishpat.ac.il

רשות המחקר Research Authority

Prof. Yael Ronen

פרופ' יעל רונן

ראש רשות המחקר

yael.ronen@mail.huji.ac.il

mishpat.ac.il

איש/אשת קשר Contact Us

הדיסיפלינות המובילות
Top disciplines

מילות המפתח המובילות
Top keywords

החוקרים והחוקרות שלנו | Our Researchers

הצטרפות חוקר.ת חדש.ה