חגי ויניצקי

ד"ר חגי ויניצקי


Dr. Chagai Vinizky
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • קובץ מאמרים "משפט מסחרי ביהודה ושומרון (עריכה משותפת עם הראל ארנון).

 • Class Actions against Cyber Attackers, "Cybersecurity and Legal-Regulatory Aspects”, WSPC, 2020

 • "תקנת השוק בעסקאות עם הממונה על הרכוש הממשלתי ביהודה ושומרון" משפטים, נ' 359 (תש"ף).

 • "על לידתן של הלכות שיפוטיות: התלכדות מהותית או נסיבתית - האם עניין ביבי כבישים שינה את הלכת אפרופים? משפטים על אתר טז 40 (תש"ף).

 • "מרשמי הקניין הרוחני ביהודה ושומרון ורצועת עזה", "משפט מסחרי ביהודה ושומרון" (תש"ף).

 • "החלת המשפט, השיפוט והמנהל הישראליים על בקעת הירדן ואזורים מסוימים ביהודה ושומרון" (פורום שילה, תש"ף).

 • "הגבולות המוסריים של דיני סודות מסחר" קניין רוחני ומוסר (מיכאל בירנהק עורך, תשע"ח).

 • "ייחוד עילה בדיני הפגמים בכריתת חוזה", דין ודברים י' 137 (תשע"ח).

 • "תובענות ייצוגיות" (עם אביאל פלינט).

 • "הצעת חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי", משפט וציונות א', מכון בגין למשפט וציונות, (עם שאול שארף, תשע"ז)

 • Intellectual Property Registries in Judea and Samaria and the Gaza Strip" 98 JPTOS 266

 • Trade Secrets Registry" 35 PACE LAW REVIEW 455

 • "מרשמי המקרקעין ביהודה ושומרון", "דיני מקרקעין והמשפט הבינלאומי ביהודה ושומרון" (בשיתוף עם דניאל קרמר, הראל ארנון וחגי ויניצקי עורכים, תשע"ד).

 • קובץ מאמרים "דיני מקרקעין והמשפט הבינלאומי ביהודה ושומרון" ( עריכה משותפת עם הראל ארנון).

 • "מודלים לתחולת צדק חלוקתי קונקרטי במשפט הפרטי" (עם מיכל טמיר), המשפט יד (תשע"א)

 • Classification of Participants in Suicide Attacks and the Implications of this Classification on the Severity of the Sentence: The Israeli Experience in the Military Courts in Judea and Samaria as a Model to Other Nations, (with Amit Preiss), 30 PACE LAW REVIEW 720

 • "עסקאות במדגמים לאור תזכיר חוק המדגמים, תשע"ג – 2013", "שערי משפט" ז 69 (תשע"ד)