תהילה אלון

ד"ר תהילה אלון


Dr. Tehilla Alon
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • תהילה בארי "עיון מחודש ביסודות ההלכתיים לטיהור ממזרים נוכח הקידמה הרפואית" , שנתון המשפט העברי, כ"ו 2020

  • תהילה בארי היסוד הנפשי הנדרש לכינון הקידושין בהקשרן של טענות ה'טעות' וה'תנאי' (עבודה לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה" אוניברסיטת בר אילן- הפקולטה למשפטים, רמת גן, התש"ע) .