רונה שוז

פרופ' רונה שוז


Prof. Rhona Schuz
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2023

הקרן הישראלי למדע (ISF)

Socio-Legal Rethinking of the Hague Child Abduction Convention: Israel as a case study.

660,000