המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט - קמפוס לוינסקי
Levinsky College of Education

המכללה The College

שושנה פרסיץ 15

תל אביב

www.levinsky.ac.il

רשות המחקר Research Authority

פרופ' יצחק גילת

ראש רשות המחקר

03-6901645

itzik.gilat@levinsky.ac.il

mop.levinsky.ac.il

איש/אשת קשר Contact Us

הדיסיפלינות המובילות
Top disciplines

מילות המפתח המובילות
Top keywords

החוקרים והחוקרות שלנו | Our Researchers

הצטרפות חוקר.ת חדש.ה