עינת קוזאי

ד"ר עינת קוזאי


Dr. Einat Kuzai
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • Kuzai, E. and Shefer, H. (2023). Pragmatic overlap and consecutive change: The case of Hebrew (inter)subjective markers yeʃ/en matsav/sikuy. Journal of Pragmatics, 207, 17-27.

 • קוזאי, ע' (בדפוס). על הקשר בין שלילה, סקלריות ומעורבות: מקרה מבחן. דברי החוג הישראלי לבלשנות על שם חיים רוזן, 23.

 • Kuzai, E. (2022). Negation as involvement: Building intersubjectivity via the Hebrew lo tagid construction. Journal of Pragmatics, 189, 79-91.

 • Bat-Zeev Shyldkrot, H. and Kuzai, E. (2022). Life and death expressions in Hebrew through time. In R. Levie, A. Bar-On, O. Ashkenazi, E. Dattner and G. Brandes (eds.), Developing language and literacy: Studies in honor of Dorit Diskin Ravid. Cham: Springer.

 • Kuzai, E. (2022). Situation-bound utterances and constructional networks: The evolution of the Hebrew see-farewell family. Lingua, 272, 103328.

 • Kuzai, E. and Bat-Zeev Shyldkrot, H. (2022). Analogical interference in constructionalization: The emergence of the Hebrew desiderative ba le-X Y. Cognitive Semantics, 8, 48-78.

 • Shefer, H., Kuzai, E., and Shaviv, T. (2022). Justification connectors in Hebrew discourse: A taxonomic account. In A. Bertin, T. Ponchon and O. Soutet (eds.), Synchronie et diachronie: l’enjeu du sens. Mélanges offerts au Pr. Hava Bat Zeev Shyldkrot (141-151). Paris: Champion.

 • Kuzai, E. (2020). Pragmatic information in constructions: What do speakers generalize? Belgian Journal of Linguistics, 34, 213-224.

 • קוזאי, ע' (2020). התפתחות הצורות 'זאת אומרת' ו'זה אומר' בעברית בת ימינו. בלשנות עברית, 74, 149-131.

 • קוזאי, ע' (2019). גורמים חיצוניים ופנימיים לשינוי לשוני: הגרמטיקליזציה של 'נגיד'. חלקת לשון, 52, 154-134.

 • Kuzai, E. (2018). The grammaticalization of similar lexical items to different constructions. Hebrew Studies, 59, 257-276.

 • קוזאי, ע' (2018). המקרו-תבנית [בוא] [פועל] ונגזרותיה בעברית בת ימינו. בתוך ר' בן-שחר ונ' בן-ארי (עורכות), העברית שפה חיה, כרך ח' (275-261). תל אביב: הקיבוץ המאוחד.