המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט - קמפוס וינגייט
The Academic College at Wingate

המכללה The College

נתניה

www.wincol.ac.il

רשות המחקר Research Authority

Dr. Sigal Ben-Zaken

ד"ר סיגל בן זקן

ראש רשות המחקר

sigalbz@l-w.ac.il

www.wincol.ac.il/research

איש/אשת קשר Contact Us

הדיסיפלינות המובילות
Top disciplines

מילות המפתח המובילות
Top keywords

החוקרים והחוקרות שלנו | Our Researchers

הצטרפות חוקר.ת חדש.ה