המעבדה לחקר החינוך

על המכון/מרכז המחקר

המעבדה לחקר הוראת החינוך הגופני והשבחתה שמה לה למטרה לקדם את חקר הוראת החינוך הגופני בבתי הספר, בחינוך הבלתי פורמלי ובהכשרה להוראה במכללה. במעבדה ניתן לקבל יעץ ותמיכה במחקרים, לפתח חומרי למידה ויוזמות חינוכיות ואף לשאול חומרי הוראה (ראו פירוט בסעיפים מטה). אוכלוסיית היעד אליה מופנית המעבדה: אנשי סגל, סטודנטים להוראה וסטודנטים לתואר שני.

תחומי מחקר עיקריים בהם עוסקת המעבדה
· תכניות לימודים במכללות להכשרה להוראה

· תכניות הוראה ויחידות לימוד בבתי ספר ובגני ילדים

· פעילות גופנית במעגל החיים

· התמחות בהוראה (סטאז')

· יוזמות בבתי ספר

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Education

תחומי מחקר