המעבדה לביולוגיה מולקולרית

על המכון/מרכז המחקר

המעבדה לגנטיקה וביולוגיה מולקולרית מתמקדת בשני תחומים עיקריים: מחקר ושירות.

מטרת המחקרים השונים היא אפיון וקביעה של השונות הגנטית הקיימת בקרב אוכלוסיות שונות.

מחקרים מובילים:
• השפעת גורמים תורשתיים על יכולת הישגית של ספורטאי עלית.

• השפעת גורמים תורשתיים על התמחות והישגיות בקרב שחייני עלית.

• התהוות תמס שריר (נזק שריר) ממאמץ גופני כתלות באופי המאמץ ובנטייה גנטית.

• השפעת גורמים תורשתיים על אי ספיקת לב.

• השפעת גורמים תורשתיים על מדדים קליניים ומעבדתיים לאחר תכנית שיקום לב בחולי אי ספיקת לב.

• שונות תורשתית וקואורדינציה מוטורית.

• שונות תורשתית, פעילות גופנית וסוכרת.

• שונות תורשתית, יכולות קוגניטיביות ופעילות גופנית.

ניהול אקדמי

ד"ר סיגל בן זקן

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Biology, Molecular Biology, Human Physiology, Medicine

דיסציפלינות משנהSecondary Disciplines

Genetics, Genomic Research, Human biology, Orthopedics, Sports Medicine and Rehabilitation

תחומי מחקר