המכללה The College

פנחס רוטנברג 87

רמת גן

www.iac.ac.il

רשות המחקר Research Authority

פרופ' אלי וייץ

סגן נשיא המכללה

03-6719953

ely.w@iac.ac.il

www.iac.ac.il/אודות-המכללה/על-המכללה/סגל-המכללה

איש/אשת קשר Contact Us

גב' עדנה משיח

מזכירת הנהלה

edna.m@iac.ac.il

החוקרים והחוקרות שלנו | Our Researchers

הצטרפות חוקר.ת חדש.ה