יהודה בר שלום

פרופ' יהודה בר שלום


Prof. Yehuda Bar Shalom
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • Bar Shalom, Y. Specter, A. (2021) David Burns' TEAM CBT Therapy as a tool for educational counselors. PUPIL: International Journal of Teaching, Education and Learning,. 5, (3), 13–20.

 • Bar Shalom, Y, Grebelsky, T, Alayan, F. (2018). Intercultural encounters as a ‘Mind Body’ experience: a case study in Jerusalem. Intercultural education. 29, (1), 139-147.

 • Bar Shalom, Y. (2018) The Usage of Vipassana as a Psychosocial Tool. The international Journal of Religion and Spirituality in Society. 8, (3), 33-42.

 • Grebelsky, T, Bar Shalom, Y, Bar Shalom, A. (2015) Dilemmas in School Counseling: The case of Two Jerusalem Schools. The International Journal of Learner Diversity and Identities. 22, (4), 17-22.

 • קצין, א, בר שלום, י (2015). מדיטציית הקשיבות בבית הספר: לא לעילית בלבד. החינוך וסביבו, ל"ז.

 • Bar Shalom, Y, (2014) Seeing the Child: An Assessment of a Psycho-social Teacher Training Approach. The International Journal of Pedagogy and Curriculum. 20 (1) 9-22.

 • Bar Shalom, Y, Heimman, R. (2014) Changing Reality through Education: Reflections on the global aspects of the 6th International Conference on Teacher Education. in Pia Maria Rabensteiner (ed) Internationalization in Higher Education

 • בר שלום, י. (2012) הזדמנות לגעת בנשגב. בתוך ישיעיהו תדמור ועמיר פריימן (עורכים) חינוך מהות ורוח. תל אביב: הוצאת כליל.

 • Bar Shalom, Y. Ascher-Shai, T. (2011) Innovations in Secular Educaton in Israel. Lisa Grant , Hellena Miller and Alex Pompson (eds) The International Handbook of Jewish Education. New York: Springer

 • בר שלום, י. (2011) מחשבות על המחקר האתנוגראפי. שבילי מחקר 17

 • Cohen, E, Bar Shalom, Y. (2010) Making it real – Teachable moments in Jewish Education: An informal approach in a Reform summer camp. Religious Education, 105 (1), 26-44.

 • אהרונוסן, ח, בר שלום, י. (2010) כיצד יכולות גישת העצמי והגישה ההתייחסותית בפסיכואנאליזה לתרום להבנה של יחסי מורה ותלמיד. מעגלי נפש, 4.

 • אהרונוסן, ח, בר שלום, י. (2010) לפרש זאת אחרת: על יישום גישת העצמי והגישה ההתייחסותית לפענוח מצבים רגשיים. דפי יוזמה, 6.