זאהי עבאס

ד"ר זאהי עבאס


Dr. Zahi Abbas
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • מילות הקישור כמאפיין סגנוני בשירתו של רוני סומק – עיון דיאכרוני, חלקת לשון 56, (2023), עמ' 133-116.

 • קווי לשון וסגנון מיוחדים בתרגום רס"ג לתורה, מסורות כ"א-כ"ב, (תשפ"ב), עמ' 202-177.

 • היבטים בלשון העיתון ידיעות אחרונות – עודפות, חריגות ובחירה סגנונית, אלחצאד 12, (2022), עמ' 106-85.

 • קשרים לוגיים בתרגום רס"ג לתורה ותרומתם להבנת הטקסט המקראי, חלקת לשון 51,
  (תשע"ט), עמ' 20-1.

 • היבטים תחביריים של 'אשר' בתרגום רב סעדיה לתורה, בתוך: יוסף טובי (עורך) בין עבר לערב ט, ירושלים (תשע"ז), עמ' 45-37.

 • עיון במילות קישור מקראיות ובדרך השתקפותן בתרגום רס"ג, חלקת לשון 48, (תשע"ו), עמ' 42-19.

 • מילות קישור בעברית המקראית – בין ודאות לספק, אלחצאד 5, (2015ב), עמ' 289-273.

 • תרומת התרגום הפרשני של רב סעדיה גאון לפענוח הרצף בטקסט המקראי, בתוך: יוסף טובי (עורך) בין עבר לערב ח, ירושלים (2015א), עמ' 144-121.