תמי גרומן

ד"ר תמי גרומן
Dr. Tammy Groman

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

מכון מופ"ת

השפעתו של השימוש בבובת תיאטרון על יצירת תקשורת ראשונית עם ילדי גן המאובחנים בספקטרום האוטיסטי

ביחד עם ד"ר רונית רמר

5,000