מיכל רווה

ד"ר מיכל רווה


Dr. Michal Raveh
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

FORD

Morphological processing

Award icon

 

ISF

Morphological processing in Dyslexia

Award icon

 

Ministry of Education

Reading development

בשיתוף עם Reut Yamin

Award icon

 

NICH

Morphological processng

בשיתוף עם Haskins Labs