מיכל פרי

גב' מיכל פרי


Ms. Michal Perry
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Perry, M. (2017). Strategic process and harnessing change in family business, (109 pages, Hebrew). The Max Stern Yezreel Valley College. Supervised by Dr. Ariela Harel.