לאוניד אוסטר

פרופ' לאוניד אוסטר


Prof. Leonid Oster
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

Israel Science Foundation

Single element high ionization density discrimination space and clinical dosimetry based on combined thermally stimulated and optically stimulated complex defect system

Award icon

 

Ministry of Science and Technology

The accurate determination of radiation dose in clinical/medical applications.

בשיתוף עם Eliyahu, I. (Soreq-NRC), Horowitz, Y. (BGU)

Award icon

 

PAZY Foundation

Fast Neutron – Gamma Discrimination via Combined TL and OSL Measurements

בשיתוף עם Eliyahu, I. (Soreq- NRC), Horowitz, Y. (BGU)

Award icon

 

Rashi Foundation

Development of a Stable, Highly Efficient LiF:Mg,Cu,P Thermoluminescent Material

Award icon

 

United States - Israel Bi-National Science Foundation (BSF)

Development of a Solid State,Tissue-Equivalent, Microdosimeter Based on LiF:Mg,Ti. United States

בשיתוף עם Horowitz, Y.S. Ben- Gurion University)