יהודית גואטה

גב' יהודית גואטה
Ms. Judith Guetta

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • אוצרת מארחת לתערוכה- מעבר גבול

  • אצרה: לוקחת את הזמן, אסנת בן דב (2021)

  • מינוי לחברה במועצת התרבות והאמנות של משרד התרבות

  • אצרה: Post Encounters, טל בן אבי (2018)

  • אצרה: בעלת האוב, מוטי יפרח (2020)