יהודית גואטה

פרופ' יהודית גואטה


Prof. Judith Guetta
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • "אוצרת מארחת לתערוכה- מעבר גבול"

  • אצרה: לוקחת את הזמן, אסנת בן דב (2021)

  • אצרה: Post Encounters, טל בן אבי (2018)

  • אצרה: בעלת האוב, מוטי יפרח (2020)