חיים עינת

פרופ' חיים עינת
Prof. Haim Einat

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

BSF

Autophagy and Depression

בשיתוף עם Prof. Anderson Grant University of Minnesota USA