אפרת גיל

ד"ר אפרת גיל


Dr. Gil Efrat
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Guterman, O. and Gill, E. (2021) "Differences Between Students of Jewish and Arab Origin in Reasons for Deciding to Study", Education and Urban Society, Article first published online: June 30, 2021