אלי קון

ד"ר אלי קון


Dr. Elliott Kohn
טלפון
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Kohn E. (2021) Prayer Services in Religious High Schools for Boys in Israel-Teachers' Perspectives: Are They Listening to Students?, Religious Education, 116 (4), 355-368.

  • Kohn, E. (2021) Approaches to the Contradictions in the Book of Kohelet, Biblica et Patristica Thoruniensia, 14 (4), 369–381.

  • Stern J. and Kohn E. (2021) Prayer in Schools: In Search of a New Paradigm in Reimagining the Landscape of Religious Education: Challenges and Opportunities. Springer. (accepted for publication).

  • Kohn E. (2020).Prayer Services in Jewish religious high school for girls in Israel-teachers' perspectives. Journal of Religious Education, 68 (01), 43-58.

  • Kohn E. (2019) Designing a Curriculum Framework for School Prayer-A Case Study from UK Jewish Primary Schools, Religious Education 114 (2), 155-167.

  • Stern J. and Kohn E. (2019). Icarus Ignored: Understanding Mundane Spirituality through Young People’s Prayer. International Journal of Children's Spirituality, 24(03), 25-43.

  • Kohn E. (2018) Prayer Services in Religious High schools for Boys-Students' Perspectives, Greek Journal of Religious Education, 1(1), 23-40

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

המכון לחינוך הדתי –אוניברסיטה בר אילן

מלגת מחקר על תפילה בישיבות תיכוניות בארץ