דגן בקון מזור

ד"ר דגן בקון מזור


Dr. Dagan Bakun-mazor
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

הקרן הלאומית למדעים ISF

התנתקות בלוקים ממדרונות סלע כתוצאה משינויי טמפרטורה

בשיתוף עם פרופ' יוסי חצור, המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

760,000

Award icon

 

משרד האנרגיה

איפיון גיאו-הנדסי של חומרי חציבה באמצעות חישה מרחוק היפרספקטראלית

בשיתוף עם פרופ' איל בן דור, החוג למדעי כדור הארץ, אוניברסיטת תל אביב

210,000

Award icon

 

משרד האנרגיה

ערכת תכונות מכאניות של סלעים במחצבות באמצעות דימות היפר-ספקטראל

בשיתוף עם יצחק אוגוסט, המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון, איל בן דור, אוניברסיטת תל אביב

537,000