כרמלה איגל

ד"ר כרמלה איגל


Dr. Carmella Igell
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • "ידע-אור"- תוכנית עם תקווה לסטודנט ולחברה. דר' כרמלה איגל דר' יונה מילר

  • חוק חינוך מיוחד- השתקפות חברתית, ערכית ומקצועית בעיצוב המדיניות ויישומה, בתוך שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכת החינוך. עורכים:שונית רייטר, יונה לייזר

  • כלי הערכת לבדיקת איכות דיון/ קבלת החלטות בצוות רב מקצועי בוועדות ההשמה הפועלות מתוקף חוק החינוך המיוחד. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, כרך 21, מס. 2 ע' 57-77 . אחוה הוצאה לאור.