אריה רשף

ד"ר אריה רשף


Dr. Arie Reshef
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Goussinsky R., Reshef, A., Yanay-Ventura, G., & Yassour Borochowitz, D. (2011). Opening the qualitative eye model: A three-phase model for teaching qualitative research. In: O. Hazan, L. Notov (Eds.), Teaching Qualitative Research: Principles and Challenges (pp. 81-105). Tel Aviv: Mofet. (Hebrew).

  • Goussinsky, R., Reshef, A., Yanay-Ventura, G., & Yassour Borochowitz, D. (2011). Teaching qualitative research for human services students: A three-phase model. Journal of Qualitative Reports, 16(1), 126-146.