המרכז למחקר בין-תחומי לפיתוח קהילתי רב-תרבותי
Center of Interdisciplinary Research for Multi-cultural Community Development

על המכון/מרכז המחקר

המרכז למחקר בין-תחומי לפיתוח קהילתי רב-תרבותי נועד לתרום לפיתוח הקהילתי הבין-תחומי והרב תרבותי באזור צפת והגליל. המרכז משלב בעבודתו מחקרי פעולה ופרקטיקות מבוססי ראיות (Evidence Based Practice), בעלות גישה רב-תרבותית רגישה.

ניהול אקדמי

ד"ר יוסי כורזים , yossikorazim@gmail.com , 050-6223027

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Multi-disciplinary