המרכז למחקר פעולה וצדק חברתי
The Center for Action Research and Social Justice

על המכון/מרכז המחקר

המרכז נוסד במכללה בשנת 2004 וכיום הינו המרכז המוביל בישראל למחקר פעולה. מטרתו למנף את המשאבים האקדמיים של המכללה לקידום צדק חברתי, הכללה, ויחסים בין-קבוצתיים תוך למידה משותפת, הפקת ידע ובחינה מחודשת של מערכת היחסים בין הקהילה לבין האקדמיה.

במשך השנים, המרכז עסק במחקרי פעולה מגוונים, תוך שיתופי פעולה עם ארגונים קהילתיים וארציים, בתחומים כגון חינוך, פיתוח קהילתי, אנשים עם מוגבלויות, ויחסי יהודים-ערבים. [לינק לרשימת פרויקטים].

פרויקטים אלו ספקו מענים ייחודיים לצרכים חברתיים, יצרו ידע יישומי ותיאורטי, והפיקו פרסומים רבים .

כיום המרכז למחקר פעולה ולצדק חברתי מכנס יחד חוקרים, אנשי מקצוע, פעילים חברתיים ואזרחים המעוניינים לבחון מחדש את עשייתם – ולנסות , תוך כדי פעולה וחקרנות, לממש את הפוטנציאל הטמון בקהילות המגוונות.

המרכז מבצע את שליחותו בעזרת האסטרטגיות הבאות:

קיום מרחב למידה ייחודי לסוכני שינוי, בו מפתחים את יכולותיהם לקדם שינוי ברמה האישית והמערכתית.
הכשרה במתודות ומיומנויות של מחקר פעולה.
תמיכה בייזום ובביצוע של מחקר פעולה בקהילה.
פיתוח "שדות פעולה אסטרטגיים" לקידום שינוי מערכתי
הפקת ידע מעשי והפצתו

ניהול אקדמי

פרופ' ויקטור פרידמן

איש / אשת קשרContact

ד"ר גילה אמיתי

טלפון

-

תפקיד

ראש המרכז

דוא״ל

gilaa@yvc.ac.il

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Multi-disciplinary

תחומי מחקר
פרסומים ויצירות של מכון המחקר
 • Friedman, V., Sykes, I. & Strauch, M. (2017). Expanding the realm of the possible: Field theory and a relational framing of social entrepreneurship. In P. Dey and Chris Steyaert (Eds.), Critical Perspectives on Social Entrepreneurship.

 • Friedman, V. Antal, A. (2017). Spaces for social creativity. In P. Meusburger (Series Ed.), P. Meusburger, B. Werlen, & L. Suarsana (Vol. Eds.), Knowledge and Space: Vol. 9. Knowledge and action, Dordrecht, The Netherlands: Springer.

 • Friedman, V. , Sykes, I., Lapidot-Lefler, N. & Haj, N. (2016). Social space as a generative image for dialogic organization development. In D. Noumair & Shani, A. B. (Rami), (Eds.), Research in Organizational Change and Development, Volume 24. Bingley, UK: Emerald Publications.

 • Brenner, N. & Friedman, V. (2016). Redefining success in Arab–Jewish dialogue groups: learning to live in both worlds, International Journal of Conflict Engagement and Resolution 2015 (3)2, 136-157.

 • Abu Elhaija, I., Friedman, V., and Friedman-Sokuler, N. (2016). Social Space as a Tool for Building Partnership. Nazareth: Masar Institute for Education.

 • לפידות-לפלר, נ., פרידמן, ו., ואריאלי, ד. (2015). יצירת מחרב להשמעת קולותיהם של אנשים עם מוגבלויות. עיונים בשפה ובחברה, 7(1-2), 218- 236.

 • אריאלי,ד. ו פרידמן, ו. (2015). בין קונפליקט לדיאלוג: על תהליכי התערבות במפגש בין ערבים ויהודים באקדמיה. סוגיות חברתיות בישראל, 19, 9-36.

 • Lapidot-Lefler, N. Friedman, V., Arieli, D., Haj, N., Sykes, I. & Kais, N. (2015). Social space and field as constructs for evaluating social inclusion. New Directions for Evaluation, 33-43.

 • לפקידות-לפלר, נ. ופרידמן, ו. (2014). הערכה בפעולה לפיתוח מודל הפעלה מבוזרת של תכנית מרכז יום מבוזר לאנשים עם מוגבלויות שונות. נייר העבודה. המרכז למחקר פעולה ולצדק חברתי. עמק ישרעאל: מכללת עמק יזרעאל.

 • Friedman, V. (2014). Negotiating reality: Intercultural communication as constructing social space. In Poutiainen, S.(ed.)

 • Friedman, V, and Sykes, I. (2014). Can social space provide a deep structure for the theory and practice of organizational learning? In A. Berthoin Antal et al. (eds.), Learning Organizations: Extending the Field, Knowledge and Space, Volume 6, Dordrecht, Germany: Springer, 143-156.

 • פרידמן, ו., וסייקס, י. (2013). חשיבת מרחבית ותיאוריית השדה ככלים לשינוי. נייר עבודה של מהרכז למחקר פעולה. עמק יזרעאל: המכללה האקדמית עמק יזרעאל.

 • Arieli, D. (2013). Emotional work and diversity in clinical placements of Nursing students, JNS: Journal of Nursing Scholarship 45(2), 194-201.

 • Arieli, D. & Friedman, V. (2013). Negotiating reality: Conflict transformation in natural spaces of encounter. Journal of Applied Behavioral Science, 49(3), 308-332.

 • Arieli, D, & Hirschfeld, M. (2013). Supporting minority nursing students: 'Opportunity for Success' for Ethiopian immigrants in Israel. International Nursing Review 60(2), 213-220.

 • Arielli, D., Friedman, V. & Knyazev, G. (2012). Fostering cooperation while engaging conflict: an intercommunal case study. In J. Rothman, (ed.), From Identity-Based Conflict to Identity-Based Cooperation, New York: Springer, 135-156.

 • Arielli, D., Friedman, V. & Hirschfeld, M. "Challenges on the Path to Cultural Safety in Nursing Education". (2012) International Nursing Review, 59, 187-193.

 • Arieli, D., Mashiach, M., Friedman, V. & Hirschfeld (2012)."Cultural Safety and Nursing Education in Divided Societies". Nursing Education Perspectives, 33(6), 364-368.

 • Arieli D. & Friedman, J. (2012). Action Evaluation as a Way of Engaging Social and Intercultural Challenges in Academia. In: Lustig, R. (ed.), Using Evaluation to its Full Potential. Ayelet: the Israeli Association for Programs Evaluation, 55-69. (In Hebrew).

 • אריאלי, ד., משיח אייזנברג, מ., והירשפלד מ. (2011). "יחסים חברתיים, תמיכה הדדית ושביעות רצון בקרב סטודנטים יהודים וערבים לסיעוד." גוף ידע 7, ע' 3-8.

 • אריאלי, ג. ופרידמן, ו. (2011) הערכה בפעולה כדרך להתמודד עם אתגרים חברתיים בין תרבותיים במסגרת אקדמית. מכללת עמק יזרעאל: נייר עבודה של המרכז למחקר פעולה ולצדק חברתי.

 • Friedman, V.J. (2011). Revisiting Social Space: Relational Thinking about Organizational Change, in A.B. (Rami) Shani, R.W. Woodman & W.A. Pasmore (eds.) Research in Organizational Change and Development, 19, 233-25.

 • Friedman, V. & Arieli, D. (2011). Building Partnerships across Cultures as Negotiating Reality, in Desivilya, H.S. and Palgi, M. (eds.), The Paradox in Partnership: The Role of Conflict in Partnership Building, Bentham eBooks, 79-92.