המעבדה לפיזיולוגיה של המאמץ

על המכון/מרכז המחקר

המעבדה לפיזיולוגיה של המאמץ במכללה האקדמית בוינגייט פועלת ומתפקדת למילוי שתי משימות עיקריות. 1. לימוד ותרגול תחום הפיזיולוגיה של המאמץ במסגרת לימודי התואר הראשון והשני בחינוך הגופני, 2. ביצוע בדיקות והערכות של תפקודי הגוף במאמץ לשם קיום מחקרים רלוונטיים.

לשם מילוי המשימות הנ"ל המעבדה פועלת במהלך 12 חודשי השנה תוך ביצוע בדיקות, תרגולים והדגמות של סטודנטים ונבדקים אחרים. הבדיקות הללו מתבצעות כחלק משיעורים רלוונטיים בתחום הפיזיולוגיה של המאמץ – שיעורי ליבה, סמינריונים, מגמות ייחודיות רלוונטיות ושיעורי בחירה.

תחומי מחקר עיקריים
תחומי המחקר העיקריים בהם עוסקת המעבדה כוללים נושאים רלוונטיים הנגזרים מתוך תכנית הלימודים. להלן פירוט התחומים:

– איתור שיטות ואמצעים למדידת הכושר הגופני של ספורטאים וחובבנים.

– השוואתהיעילות שלשיטות אימון שונות לפיתוח כושר אירובי ואנאירובי.

– מעקב אחר העלות האנרגטית של פעילויות ספורטיביות שונות תוך קביעת היעלות המכאנית בריצה ובהליכה.

– מעקב אחר העלות האנרגטית של פעילויות יומיומיות שגרתיות תוך קביעת היעלות המכאנית בריצה ובהליכה.

– פיתוח נורמות לביצועים ספורטיביים של ילדים, מתבגרים ומבוגרים.

– איתור סמנים לקביעת הפוטנציאל הספורטיבי והקליני של האדם

– פיתוח שיטות מעקב לתגובות מטבוליות והורמונאליות של ספורטאים וחובבנים בעקבות ביצוע מאמצים גופנים שונים.

ניהול אקדמי

ד"ר יואב מקל

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Health Professions, Human Physiology, Medicine

דיסציפלינות משנהSecondary Disciplines

Exercise Physiology, Orthopedics, Sports Medicine and Rehabilitation, Sport Sciences

תחומי מחקר