המעבדה למציאות מדומה בחקר התנועה

על המכון/מרכז המחקר

המעבדה קיימת מאז 2009 ונועדה לחקר האפשרויות הטמונות בסביבת המציאות המדומה (Virtual Reality) לקידום תהליכי למידה של מיומנויות תנועה וספורט, וכן לאימון ושיקום תנועתי. במסגרת זו נבדקים רכיבי ביצוע ותפיסת מסוגלות של תפקודים ומיומנויות תנועה כפועל יוצא של שימוש בסביבות הוירטואליות.

תחומי מחקר עיקריים
עד כה נבדקו אוכלוסייות של סטודנטים עם וללא לקויות בקשב, ומבוגרים לאחר אירוע מוחי, אך בעתיד מתוכנן לבחון מגוון רחב מאוד של אוכלוסיות ופעילויות שניתן לקדם באמצעות תרגול מיומנויות בדידות או מרובות בסביבה המדומה, כולל ילדים עם לקות התפתחותית בקואורדינציה הפרעות קשב, ושיתוק מוחי.

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Human Physiology

תחומי מחקר