המעבדה להתנהגות מוטורית

על המכון/מרכז המחקר

המעבדה משמשת בעיקר למדידת ההשפעות של שימוש באסטרטגיות שונות לקידום תהליכי למידה לרבות דרכים שונות למתן משוב במהלך הלמידה, והסביבות הארגוניות של תהליך הלמידה. המעבדה משמשת לתלמידי תואר ראשון ושני לשם ביצוע עבודות סמינריוניות ופרויקטים מחקריים שונים, וכן לתרגול תהליכי למידה בקרב ספורטאים בשלבים שונים של התפתחות הקריירה שלהם.

תחומי מחקר עיקריים
אסטרטגיות למידה
תרגול גודש מול תרגול מרווחה
תרגול מגוון מול תרגול חד-גוני
תרגול החלק מול תרגול השלם
תרגול מיומנויות מהפרט אל הכלל לעומת מהכלל אל הפרט
תרגול בשיטת המשחק או באופן מסורתי (בתנאים סטריליים)
מיידי לעומת מסכם
מיידי לעומת מעוכב
מילולי לעומת מוחשי, חזותי
מכוון תהליך לעומת תוצאה
מתן משוב

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Human Physiology

תחומי מחקר