יוסף זהר

ד"ר יוסף זהר


Dr. Yosef Zohar
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Zohar, Y. (2020). Trial in the Shadow of Bargaining Range - Modelling and Measuring Disparities in Plea Bargaining Sentencing. Law Studies, 32(2), 635-731. (Hebrew).

  • Luz Kanner, S., Rosen, D., Zohar, Y., & Alberstein, M. (2019). Managerial Judicial Conflict Resolution (JCR) of Plea Bargaining: Shadows of Law and Conflict Resolution. New Criminal Law Review, 22 (4), 494-541.