זף סגל

ד"ר זף סגל


Dr. Zef Segal
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

רשות המחקר של האוניברסיטה הפתוחה

Digital Access to Textual Cultural Heritage in Hebrew, 2019

בשיתוף עם אורן סופר, האוניברסיטה הפתוחה

38,000

Award icon

 

רשות המחקר של האוניברסיטה הפתוחה

כתבי עת בתנועה: התהוות הרשתות העיתונאיות בעברית במאה ה-19, 2020

בשיתוף עם אורן סופר, האוניברסיטה הפתוחה

100,000

Award icon

 

רשות המחקר של המכללה האקדמית תל אביב יפו

חיצים ותנועות: הופעתה של התנועה במיפוי המודרני, 2020

1,000

Award icon

 

רשות המחקר של המכללה האקדמית תל אביב יפו

רמת המוכנות של הסטודנטים בתחילת דרכם ללימודים האקדמיים במדעים מדויקים והנדסה

בשיתוף עם רומינה זיגדון, אריה לב, איריס גבר, יניב דביר, כרמית בנבנישתי

17,000