יובל גוז'נסקי

ד"ר יובל גוז'נסקי
Dr. Yuval Gozansky

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Gigi, M., Gozansky, Y., & Gutman, E. (2021). One law, many narratives: The framing of the discussions about the Nation-State law in written newspapers in Hebrew and Arabic. Kesher [In Hebrew]

  • Gozansky, Y. (2021). How a hands-on workshop offered by communication undergraduates in Israel enhanced fifth graders’ news literacy skills. Journal of Media Literacy Education. 1-11.

  • Gozansky, Y., & Abu-Kishk, H. (2020). Jewish and Arab children in Israel in times of COVID-19 – challenges, knowledge, and media. Kesher, 55, 97-118.

  • Gozansky, Y., & Lavie, N. (2020). Israeli TV creators’ social justifications. Popular Communication, 1-27

  • Gozansky, Y., & Jonas Aharoni, G. (2020). Transmedia storytelling on Israeli children's drama. In M. Talmon & Y. Levy (Eds.), Israeli Television: Global contexts, local visions. Abingdon, UK: Routledge.

  • עדיין "הבנים על הבנות": עשור חלף ומה השתנה בייצוג מגדרי בטלוויזיה לילדים בישראל?

  • Gozansky, Y. (2019). “Growing up” on The Children’s Channel: Coping with taboo on sexuality on children’s television in Israel. Media Frames, 18, . [In Hebrew].

  • Gozansky, Y. (2019). From Dodley to Digital: 50 years of Israeli Children's Television. Ra'anana: Open University Press, 290 pages. [In Hebrew].

  • Gozansky, Y. (2018). Fifty years of drama on Israeli children’s television: From teaching to competing. Israel Studies Review, 33(2), 123–147.

  • Gozansky, Y. (2018). Showing puberty: Overcoming the taboo in children’s television. Sex Education, 18(5), 555-570.