יובל גוז'נסקי

ד"ר יובל גוז'נסקי


Dr. Yuval Gozansky
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2022

ISF - מענק לפרסום ספרים

Histories of Children’s Television Around the World