יוסי יגיל

פרופ' יוסי יגיל


Prof. Yossi Yagil
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Riff, S. and Yagil, Y. (2021), "The relationship between home bias and globalization – an international comparison", Managerial Finance, Vol. 47 No. 2, pp. 167-188.

  • "Home Bias and the Power of Branding", Journal of Behavioral Finance, February 2020, pp. 1-9 (with Sivan Riff).

  • "Net Buyers of Attention-Grabbing Stocks: Who Exactly Are They?", Journal Of Behavioral Finance, February 2020, pp. 1-20 (with Liron Reiter and Mahmoud Qadan).

  • "The Driving Forces behind the Home Bias Phenomenon: Evidence from Israel", Investments Analysts Journal, October 2019, pp. 1-15 (with Sivan Riff).

  • "The Impact of Financial Leverage on Shareholders' Systematic Risk", Sustainability, November 2019, pp.1-23 (with David Aharon).

  • "The Impact of Financial Leverage on the Variance of Stock Returns", International Journal of Financial Studies, Vol. 14, Issue 7, March 2019, pp 1-18 (with David Aharon).

  • "The Impact of financial Leverage on the Cost of Equity", International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 9, Issue 2, February 2019, pp.175-188, (with David Aharon).