יורם גרשמן

פרופ' יורם גרשמן


Prof. Yoram Gerchman
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2023

Midle East Regional Cooperation (MERC)

Ziziphus species as feed sources for livestock and for biocontrol agents in drylands

בשיתוף עם Prof. Tamar Keisar, University of Haifa-Oranim

573,850 $

Award icon

שנת המענק: 2023

משרד הבריאות

הליקובקטר פילורי - שיפור אבחון

25,000

Award icon

שנת המענק: 2022

ISF

Species-specific effects of semiochemicals released from competitors on mosquito oviposition habitat selection and life-history traits

בשיתוף עם ד"ר אלון זילברבוש, אוניברסיטת חיפה-אורנים

1,120,000

Award icon

שנת המענק: 2022

משרד האנרגיה

פיתוח ליפאזות עמידות למתנול לייצור ביודיזל

בשיתוף עם ד"ר מיקי קוזלוב, אוניברסיטת חיפה

695,000

Award icon

שנת המענק: 2021

Midle East Regional Cooperation (MERC)

Conversion of Wastewater Treatment Sludge to Biofuels and High Added Value Products

בשיתוף עם Prof. Hassan Azaiza, Tel Hai; Dr. A. Jones, Tel-Hai; Dr. Eng. Aber Balawane CARDNE, Jordan

682,563 $

Award icon

שנת המענק: 2020

משרד המדע

הפקת אתנול מפסולת חקלאית

בשיתוף עם פרופ' הדס ממן, אוניברסיטת תל-אביב

200,000

Award icon

שנת המענק: 2020

רשות המים

זיהוי מהיר של חיידקי E. coli במים

בשיתוף עם ד"ר ספי ורניק, רשות המחקר החקלאי (מכון וולקני)

439,973

Award icon

שנת המענק: 2019

המשרד להגנת הסביבה

אוזונציה כטיפול קדם להפקת אתנול מפסולות חקלאיות

בשיתוף עם פרופ' הדס ממן, אוניברסיטת תל-אביב

519,225