יצחק רייטר

פרופ' יצחק רייטר
Prof. Yitzhak Reiter

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • • Reiter, Y. (2021 forthcoming), Mashhad Hussein in Ashkelon: Revival of Pilgrimage in Firenze Artitettura.

 • • Reiter, Y. (2021 forthcoming), Al-Haram Al-Sharif/Al-Aqsa in Palestinians' Eyes, in Stern, Y. (ed.) The Temple Mount – Between Dream and Reality. Israeli Democracy Institute. (Hebrew)

 • • Reiter, Y. (2021) Renewal of Pilgrimage to Mashhad Hussein in Ashkelon, in Chen, L., Hacker, O and Stadler N. (eds.) Sacred Sites in the Holy Land: An Ethnographic Perspective. Lamda-Iyun, Open University of Israel, pp. 328-359. (Hebrew)

 • • Reiter, Y. and Dimant, D. (2020). Islam, Jews and the Temple Mount: The Rock of Our/Their Existence (London and New York: Routledge) 150 pp. Published in 2021 in Hebrew and Arabic.

 • Reiter, Y. and Dimant, D, (2020) Islam, Jews And The Temple Mount: The rock of Our/Their Existence. Routledge.

 • • Reiter, Y. (2019), Religious Feminism or Feminism within Religion?: The Women of the Wall and Al-Aqsa Murābiṭāt, in Schneider, I. and Edres, N. (eds.) Sharīʿa and Gender in Legal Theory and Practice in Palestine and Israel. Gottingen University, pp. 203-220.

 • Reiter, Y. (2019), Pantheonizing the Jerusalem Haram: From Pan-Islamic to a National Palestinian Pantheon, Middle Eastern Studies, vol. 55, 1, 74-91.

 • Reiter, Y. (2017/18) How to Live Together with the Clashing Narratives over the Holy Places. Palestine-
  Israel Journal. Vol. 22/23:4,1, 65-73.

 • Reiter, Y. (2017). Contested Holy Places in Israel-Palestine: Sharing and Conflict Resolution (London and New York: Routledge).

 • Reiter, Y. (2017). The Eroding Status Quo: Power Struggles on the Temple Mount (Jerusalem: The Jerusalem Institute for Policy Research. 183pp.

 • Reiter, Y., (2014) Contesting Symbolic Landscape in Jerusalem: Jewish/Islamic Conflict over Museum of Tolerance at Mamilla Cemetery. Brighton, Chicago, Toronto: Sussex Academic Press and The Jerusalem Institute for Israel Studies, 2014. 189pp.

 • Reiter, Y. (2011). War, Peace and International Relations in Islam: Muslim Scholars on Peace Accords with Israel (Brighton, Portland and Toronto: Sussex Academic Press). 236pp. [Published also in Hebrew and Arabic]

 • Reiter Y., (2009). “Judge Reform: Facilitating Divorce by Shari`a Courts in Israel”, Journal of Islamic Law and Culture, 11:1 (March) 13-38.

 • Reiter, Y. (2009) National Minority, Regional Majority: Palestinian Arabs versus Jews in Israel (Syracuse University Press) 403pp.

 • Reiter, Y. (1997). Islamic Institutions in Jerusalem: Palestinian Muslim Administration under Jordanian and Israeli Rule. The Hague, London and Boston: Kluwer Law International. 116pp.

 • Reiter, Y. (1996). Islamic Endowments in Jerusalem under British Mandate. London and Portland OR: Frank Cass. 251pp.

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2012

ISF

מקומות קדושים משותפים בארץ-ישראל בין אלימות לסובלנות בהיבט השוואתי