יפעת הולצמן-גזית

פרופ' יפעת הולצמן-גזית
Prof. Yifat Holzman-Gazit

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • הטרגדיה של היער העירוני הפרטי, מחקרי משפט (עתיד להתפרסם 2022) (בשיתוף עם חגי קלעי וחיה ארז).

 • "Legal Protection of Street Trees in Israel: Actors, Process and Enforcement" in Street Trees (edited by Camilla Allen and Jan Woudstra, Routledge publication, forthcoming 2022

 • "סיקור מינוי שופטים בעיתונות בעשור האחרון", ספר לכבוד פרישת השופטת עדנה ארבל. (עורכים הדר דנציג ואריאל בנדור) (עתיד להתפרסם 2021) (בשיתוף עם רינה בוגוש)

 • Bogoch B. and Holzman-Gazit Y. Critical coverage: How the media criticize supreme courts—Evidence from Israel. Law & Policy. 2021;1–22

 • Airbnb and the Fragmentation of Intimate Property" Jerusalem Review of Legal Studies (forthcoming 2021)

 • אורח נטה ללון: השלכות על שוק הדיור : ואסדרה של Airbnb בישראל", מחקרי רגולציה 1 (2019) (בשיתוף עם אבנר ברק).

 • Compensation for Expropriation: The Israeli Reform of Quasi-Judicial Appraisers in Rethinking Expropriation Law (B. Hoops at al. eds.) Eleven International Publishing (2018) 220-240.

 • "Legal Protection for Trees in urban Areas in Israel", 21 Hamishpat Law Rev. 11-45 (2016). (Hebrew)

 • Promoting Justices: Media Coverage of Judicial Nominations in Israel" Onati Socio-Legal Series Vol. 4, No. 4, (2014) (with Bryna Bogoch).

 • "Law in the Age of Media Logic: An Introduction" Onati Socio-Legal Series Vol. 4, No. 4, (2014) (with Keith Baybee, Bryna Bogoch and Anat Peleg).

 • Form and Content: Institutional Preferences and Public Opinion in a Crisis Inquiry Administration & Society (2013) (with Ra'anan Sulitzeanu-Kenan)

 • Clashing over Conversion: "Who is a Jew" and Media Representations of An Israeli Supreme Court Decision, In’l J. for the Semiotics of Law (2010) (with Bryna Bogoch).

 • "The law in the books and the law in the News" in Does the Law Matter (Dafna hacker and Neta Ziv eds.) 603-637 (2010) (with Bryna Bogoch).

 • Mutual Bonds: Media Frames and the Israeli High Court of Justice, 33(1) Law & Social Inquiry 53-88 (2008) (with Bryna Bogoch).

 • LAND EXPROPRIATION IN ISRAEL: LAW, CULTURE AND SOCIETY (Ashgate, 2007).

 • Mass Immigration, Housing Supply and the Supreme Court Jurisprudence of Land Expropriation in Early Statehood, in The History of Law in a Multi-Cultural Society, Israel 1917 – 1967 (Ron Harris et al. eds., 2002) 273-309.

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

הקרן הלאומית למדע (ISF)

הפוטנציאל הנעול של דיור בר השגה: אתגרי תכנון ומשפט בפיצול בתים ודירות - ישראל כמקרה מבחן

ביחד עם פרופ' רחל אלתרמן, הטכניון

Award icon

מכון אלרוב לחקר הנדל"ן

Invisible Affordable Housing

ביחד עם רחל אלרתמן ואייל סולניגר