יהודה חפשי

מר יהודה חפשי


Mr. Yehuda Hofshi
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • On the Design of Hebrew Book Fonts by Zvi Narkiss, Gutenberg-Jahrbuch 2017, ISBn 978-3-447-10832-4