יהודה אלמליח

ד"ר יהודה אלמליח


Dr. Yehuda Elmaliah
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Gal A. Kaminka, Meytal Traub, Yehuda Elmaliach, Dan Erusalimchik, and Alex Fridman. On the Use of Teamwork Software for Multi-Robot Formation Control (An Extended Abstract). In Proceedings of the Twelfth International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS-13), 2013.

  • Noa Agmon, Chien-Liang Fok, Yehuda Emaliah, Peter Stone, Christine Julien, and Sriram Vishwanath. On Coordination in Practical Multi-Robot Patrol. Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA-12), 2012.

  • Noa Agmon and Yehuda Elmaliach. Robot Navigation with Weak Sensors. To be in proceeding of the Autonomous Robots and Multirobot Systems workshop of AAMAS 2011 Conference.

  • Noa Agmon, Yehuda Elmaliach and Yaron Mor. Robot Indoor Navigation With Possible Limited Sensors. In Proceedings of the Israeli Conference on Robotics (ICR2010). Extended abstract

  • Yehuda Elmaliach, Dan Erusalimchik and Ari Yakir. On Robot Death and Robot Life In Robot Teams. In Proceedings of the Israeli Conference on Robotics (ICR2010).Extended abstract

  • Yehuda Elmaliach, Noa Agmon, and Gal A. Kaminka. Multi-Robot Area Patrol under Frequency Constraints. Annals of Math and Artificial Intelligence, volume 57 number 3-4 pages 293 – 320, 2010