ירון  סלמן

ד"ר ירון סלמן


Dr. Yaron Salman
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Salman, Y. (2023). The Oslo Accords and Israel–Africa Relations. Israel Studies Review, 38(2), 123-142.

  • סלמן, ירון (עורך). (2018). 'סימפוזיון: הגנה על אזרחים בסכסוכים תוך-מדינתיים – מורכבות, אתגרים ודרכי התמודדות'. פוליטיקה – כתב עת למדע המדינה וליחסים בין-לאומיים. (27): 7-66

  • סלמן, ירון. (2018). 'מבוא לסימפוזיון'. פוליטיקה – כתב עת למדע המדינה וליחסים בין-לאומיים. (27):15-8

  • סלמן, ירון. (2018). 'משימות שלום במאה ה-21 – מהכרה בטעויות עבר ועד לאדפטציה ואכיפה'. פוליטיקה – כתב עת למדע המדינה וליחסים בין-לאומיים. (27) 51-66