ירדנה שאול

ד"ר ירדנה שאול


Dr. Yardena Shaul
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Shaul, Y. (2012)." Rural Idyll: The Attitudes of the Jewish Rural Settlements in the Northern District". Horizons in Geography 81-82, Special edition "Changes in Rural Area" pp. 208-229 (Hebrew).

  • Shaul, Y. (2002). "Kanyon (mall) in the Canyon: the construction of the big mall in Wadi Rashmiya", Iyunim, No. 2, Haifa: Department of Natural Resources, Faculty of Social Sciences, University of Haifa, pp. 123-136, (Hebrew).

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

Ministry of Agriculture and Rural Development

The nature and scope of institutional collaborations between urban and rural communities in peripheral areas: Factors that encourage and limit local authorities and populations in cooperation and socio-economic cultural exchange.

בשיתוף עם Prof Michael Sofer Prof. Irit Amit-Cohen Dr. Levia Applebaum Dr. Nir Cohen