יאיר שאקי

ד"ר יאיר שאקי


Dr. Yair Shaki
דוא״ל
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • Dreyfuss, M., Shaki, Y.Y. & Yechiali, U. The double-space parking problem. OR Spectrum 44, 1131–1147 (2022).

 • Yanovskiy M, Levy ON, Shaki YY, Zigdon A, Socol Y. Cost-Effectiveness Threshold for Healthcare: Justification and Quantification. INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing. 2022;59.

 • Shaki YY. Quasi-Simpson paradox in estimating the expected mortality rate from the SARS-CoV-2. Science Progress. 2021;104(2).

 • Y., Shaki Y.Y., Dobrzynski, L., Irradiation of arbitrary time-dependence: Damped-oscillator model of organism’s response, accepted to publication, IEEE Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences.

 • Socol, Y., Shaki Y.Y., Vaccinations: Mandatory or Voluntary? Risk-Benefit Analysis, Dose-Response. 18(2), (2020).

 • Socol, Y., Shaki Y.Y., Dobrzynski, L., Damped-oscillator model of adaptive response and its consequence, International Journal of Low Radiation.

 • Yanovskiy, M., Levi, O.N., Shaki Y.Y., Socol, Y., Consequences of a large-scale nuclear accident and guidelines for evacuation: a cost-effectiveness analysis, International Journal Radiation Biology

 • Socol, Y., Shaki Y.Y., Vaiserman, A., Thyroid cancer overdiagnosis: implications for understanding radiation carcinogenesis and for medical imaging, Chemico-Biological Interactions. 305: 1-2 (2019).

 • Shaki Y.Y., A Jackson Network under general regime, Brazilian Journal of Probability and Statistics. 33(3), 532-548. (2019).

 • Yanovskiy, M., Shaki Y.Y., Socol, Y., Ethics of adoption and use of the linear no-threshold model, Dose-Response. 17(1), (2019).

 • Yanovskiy, M., Shaki Y.Y., Socol, Y., Interests, bias, and consensus in science, Dose-Response. 17(2), (2019).

 • Hassin, R., Nowik, I., Shaki, Y.Y., On the price of anarchy in a single server queue with heterogenous service valuations induced by travel costs. European Journal of Operational Research. 265, 580-588 (2018).

 • Hassin, R., Shaki, Y.Y., Yovel, U., Optimal service-capacity allocation in a loss system, Naval Research Logistics. 62: 81–97 (2015).

 • Reed, J., Shaki Y.Y., A fair policy for the G/GI/N queue with Multiple Server Pools, Mathematics of Operations Research, 40(3), 558-595. (2015).

 • Atar, R., Shaki Y.Y., Shwartz, A., A blind policy for equalizing cumulative idleness, Queueing Systems, 67, 4, 275-294 (2011).

 • Merzbach, E., Shaki Y.Y., Characterizations of multiparameter Cox and Poisson processes by the renewal property. Stat. Probab. Lett. 78, No. 6, 637-642 (2008).