יאיר זלטנרייך

פרופ' יאיר זלטנרייך


Prof. Seltenreich Yair
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • יאיר זלטנרייך, "עיצוב תרבות מגויסת בימי מאורעות תרצ"ו: 'ספר מאורעות תרצ"ו' ו'קובץ השומר' ", עיונים, 33 (2020), עמ' 243-220.

  • Yair Seltenreich, Mustafa Abbasi, Roberta R. Greene, Nancy Greene and Shira Hantman, Living in Mandatory Palestine: Personal Narratives of Resilience of the Galilee during the Mandate Period, 1918-1948, New York and London: Routledge, 2018, 166pp, English

  • Yair Seltenreich, 'Individuals in Hebrew Mobilized Society: The meanings of Setting Limits in the Diaries of the Teacher Z. (1938-1940)', Journal of Levantine Studies, 17/2 (Winter 2017), pp. 9-34.

  • Yair Seltenreich. School Hygiene as a Tool of Modernization: European Culture and Jewish Colonies in Galilee (1882–1939). Canadian Bulletin of Medical History 2017 34:1, 179-205

  • Yair Seltenreich (2016) ‘Children of Our Future’: climate, degeneration and education in Hebrew society in Mandatory Palestine (1917–1948), History of Education, 45:3, 335-351

  • Yair Seltenreich, '"Children of Our Future": Climate, Degeneration and Education in Hebrew Society in Mandatory Palestine', History of Education, 45/3 (2016), pp. 335-351.

  • ציונה גרוסמרק, חיים גורן, מוסטפא עבאסי, יאיר זלטנרייך וזאביק גרינברג (עורכים), מחקרים חדשים של הגליל. ספר שני, זיכרון יעקב, הוצאת איתי בחור, 2016.

  • Yair Seltenreich, "The Solitude of Rural Teachers: Hebrew Teachers in Galilee Moshavot at the Beginning of the Twentieth Century", Paedagogica Historica, 51/5 (2015), pp. 579-594.

  • Yair Seltenreich, Secularism, Education, and Emotions: Cultural Tensions in Hebrew Palestine (1882-1926), New York, Bern, Frankfurt, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford, Warsaw: Peter Lang, 2015, 263pp, English.

  • יאיר זלטנרייך, האנשים מכאן: מחנכים וחינוך במושבות הגליל בתקופת היישוב (1939-1882), ירושלים ורמת גן: יד בן צבי וההוצאה לאור של אוניברסיטת בר אילן, 2014.