יעל קשת

פרופ' יעל קשת
Prof. Yael Keshet

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

NIHP

Medical neutrality, inclusion and difference: The question of policies that address ethnic tensions and racism directed at Arab medical personnel in health organizations in Israel

ביחד עם Dr. Ariela Popper-Giveon