יעקב ראובן

ד"ר יעקב ראובן


Dr. Yaakov Reuven
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Reuven, Y. (2018). Organizational Climate in Juvenile Correctional Institutions in Israel: A Study on Violence by Educational Instructors towards Inmates during Discipline Encounters. International Journal of Criminal Justice Sciences (IJCJS). Vol. 13 (1): 77–97. .

  • ראובן , י' ותורג'מן, ח' (2018) צעירים בישראל על רצף הסיכון. בתוך: ח', בוני נוח (עורכת). בוגרים צעירים בישראל. תרומה שווה.

  • ראובן, י' (2018): מאפייני מדריכים חינוכיים במוסדות תקון לנוער ועמדותיהם בנוגע לתפקידם ולחניכים שבטיפולם. כתב העת חברה ורווחה, ל"ח-3.

  • Levy, I., & Reuven, Y. (2017). Predicting punitive discipline techniques among instructors working with juvenile inmates: Instructors' ethnicity, religiosity and belief in a just world. Child & Youth Care Forum. . Equal contribution.

  • ראובן , י' ובן דויד, ש' . (2016) השתייכות אתנית, רמת דתיות וסגנונות הפעלת סמכות בקרב מדריכים חינוכיים במוסדות תקון. כתב עת מגמות. סדר החוקרים לפי תרומתם למאמר.

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

Ministry of labor, social affairs and social services

Evaluation of Intervention Programs for Addicts

בשיתוף עם Hagit Turjeman

420,000

Award icon

 

National Insurance institute of Israel

Child Neglected by Their Parents - Evaluation Study

בשיתוף עם Hagit Turjeman

811,000

Award icon

 

National Insurance institute of Israel

Ethiopian Youth at Risk and Their Families - Intervention Evaluation

בשיתוף עם Hagit Turjeman

880,000

Award icon

 

National Insurance institute of Israel

Pre-military preparatory as arehabilitative program for youth at high risk

בשיתוף עם Hagit Turjeman & Benny Bailey

730,000

Award icon

 

National Insurance institute of Israel

Working with hard-core neglecting families.

בשיתוף עם Hagit Turjeman

250,000