ולדימיר נודלמן

ד"ר ולדימיר נודלמן


Dr. Vladimir Nodelman
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Nodelman, V. (2021). How Software can Revolutionize the Way We Teach Graphing a Function. Electronic Journal of Mathematics & Technology, 15(3), 189–209.

  • Nodelman, V. (2019). Counterexamples in Mathematics Education: Why, Where, and How? - Software aspect. Limit of a Function. Electronic Journal of Mathematics & Technology, 13(1), 83–108.

  • Gabriel Katz (MIT, USA), Vladimir Nodelman (HIT, Israel).
    The Shape of Algebra in the Mirrors of Mathematics A Visual, Computer-Aided Exploration of Elementary Algebra and Beyond (With CD-ROM).
    World Scientific, 632 pages. ISBN-13: 978-9814313599, ISBN-10: 9814313599